All Posts

Vert.x a Quarkus.io

Přestože náš hlavní stack je Spring, neustále vyhodnocujeme nové technologie a postupy. Ty pak zavádíme do našich služeb a dosahujeme tak výrazných zlepšení v daných oblastech jejich využití.

Náš Stack

Základem našich služeb je Java se Spring MVC & Spring Boot, spolu s Angularem na frontendu a PostgreSQL s Elastic Search jako hlavní databází. Použiváme RabbitMQ jako service bus pro asynchronní komunikace mezi službami.