Retrospektiva roku 2021

Krátký úvod CTO

Při mém příchodu do Aukra byla celá platforma provozována a udržována pouze několika interními vývojáři, přičemž ze zkušenosti vím, že podobně velké e-commerce platformy mají násobně velká IT oddělení. Bylo potřeba stabilizovat systém, IT team a v něm běžící procesy, postupně do něj přijmout další kolegy a s nově vzniklou strukturou týmů začít řešit nové požadavky, i starší problémy, systém krok za krokem vylepšovat. Přestože není hotovo, již nyní těm spolupracovníkům, co do procesu vstoupili do této doby i s námi vydrželi, tleskám a děkuji, byla to výzva. Pro hrstku lidí, které Aukro v IT oddělení mělo k dispozici, bylo extrémně důležité dobře vybírat jak businessové cíle, na kterých budeme pracovat, tak ty technické.

Ale vraťme se k vlastnímu systému. Celá platforma je navržena v enterprise levelu - stylem bankovních systémů - používáme mnoho moderních, netriviálních technologií, od frontendu v Angularu (PWA na mobilních zařízeních), s server-side renderingem - Angular Universal, až po backendy obsluhovaných primárně Java službami, postavených na Spring/Boot, Quartz, Redis, Elastic Search, PostgreSQL, RabbitMQ a dalších.

Pro představu informace v číslech z konce roku 2021:

 • DB obsahuje 100 miliónů inzerátů, kapacitně cca 1.4 TB
 • 4 miliony příhozů měsíčně
 • Elastic Search - 200 GB, 8 shard
 • téměř 15 TB obrázků

Cíle

Vytyčili jsme si několik cílů. Některé větší, náročnější, některé jednodušší, menší.

 1. Migrace platformy - tzn. celou platformu ze stávající, ansiblem zpola-automatizované, na virtuálních serverech provozované, a manuálně firewall propojené, zmigrovat do něčeho moderního a “aktuálního”.
  Kubernetes byla jasná volba - umožňuje nám teď celou platformu provozovat v produkci a na mnoha dalších vývojových prostředích - Vývoj v Aukru | Tech Blog - Aukro.cz. Celou platformu bylo tedy nutné zdockerizovat a připravit Kubernetes clustery na našem vlastním HW, setup clusterů jsme se rozhodli formou dodávky od externího dodavatele.

 2. Stabilizace platformy, rychlosti a vylepšení monitoringu platformy k získání dat a informací pro posouzení funkčnosti platformy, běhu procesů v ní. Na základě získaných informací bylo možné lépe vidět úzká hrdla systému, tzn. bylo jasnější, kam a jak následně musíme zacílit kapacity vývoje.

  Drtivá většina závislosti a serverů byla několik let bez aktualizací - Elastic Search ve verzi 2.x, Spring MVC na platformním projektu, mnoho mvn balíčků léta bez aktualizací.

 3. Menší, přesto významné cíle - např. vyčištění stovek mrtvých branchi, které v Gitlabu předchozí dodavatelé zanechali, kvanta mrtvého kódu napříč celou platformou, opuštěné MVP projekty atd. Upgrade z Java 8 na 11, který jsme v čase změnili na 17 (díky déle trvající migraci na nejnovější Spring Boot upgrade Javy dořešíme až na začátku roku 2022. V plánu byl i nový UI kit, časově jsme zatím nedokončili).

 4. Další, neméně významnou výzvou, bylo zrevidovat existující procesy v IT a posunout je na vyšší level.

  Ve směru procesních změn jsme si dobře rozumněli s jednou z našich prvních IT posil Janem Hrbotickým a začli jsme vše posouvat dále.

Druhá polovina roku 2021

V polovině roku 2021 se k našemu teamu přidal ostřílený, businessově orientovaný, Jan Sadílek, který nastavil nový, rozvojově-expanzní směr. Spolu s našimi vlastníky PFC a Leverage rozpohyboval mnohé nápady a větší projekty, které kvůli nedostatečným kapacitám pouze seděly na poličce. Spolu s vytyčenými businessovými horizonty se otevřel prostor pro výraznější hiring do IT. Během několika krátkých měsíců se IT Aukra rozrostlo na čtyřnásobek, a tyto projekty se začaly hýbat, např. pohyblivý konec aukce, vylepšení stávajících sekcí a přidání dalších (aukro-auta, aukro-reality), připravují se i kolekce aukcí a další. Business focus, orientace na čísla, to byl nový vítr, který jsme potřebovali.

Platforma však stále nebyla úplně zdravá a spolu s business focusem bylo třeba vyvážit řešení mnoha technických dluhů, které, jak to tak často bývá, mají tendenci se projevit ve chvíli, kdy to je nejméně potřeba - Vánoce 2021 a pád diskového pole.

Spolu s uvedenými kroky a výsledky jsme od poloviny roku v IT oddělní narostlí na téměř 30 kolegů, celkově se Aukro rozrostlo na téměř současných 80 aukráků. Z 1 teamu se vývoj rozšířil a rozdělili po doménách na teamy 4, a koncem roku se k nám přidala i full-time Scrum masterka. To nám umožnilo se věnovat paralelně více nejen business projektům, ale i samotnému technickému posunu platformy.

Přes všechny ups and downs si osobně myslím, že IT Aukra v roce 2021 se posunulo výrazně kupředu. Samozřejmě, něco se podařilo více, něco méně či vůbec, bod po bodu si rozebereme dále.

Co se nám v roce 2021 podařilo:

 • ​​Přepracovali jsme platový & bonus systém
  • Bonusy přidělujeme každý měsíc na základě ownershipu - vlastnění úkolů od A do Z, mimopracovní aktivita a zájem o posun sama sebe nebo platformy kupředu
 • SCRUM - zavedli jsme SCRUM, de facto standard agilního vývoje
  • Tradiční meetingy, které teď pravidelně držíme, jako standup, planning, retrospektiva i review
 • Hiring
  • Z původních cca 6 vývojářů a jednoho teamu, kteří celou platformu Aukra udržovali, jsme se rozrostli na téměř 30 vývojářů a dále IT team rozšiřujeme o nové pracovníky
  • Z ryze Zlínského vývojového centra jsme se rozrostli napříč celou ČR i Slovenskem - kanceláře má firma nejen ve zmíněném Zlíně, ale i v Brně a Praze
  • Došlo k posílení interního HR - Giang Nguyen Thu
  • Stále hledáme šikovné lidi - Angular, Java, QA automatizace - neváhejte se ozvat na kariera@aukro.cz nebo na LinkedIn
 • Unit testy & E2e testy
  • Z prakticky 0 počtu unit testů jsme se dostali téměř k 1k, brzy začneme zavádět code coverage jako podmínku úspěšného buildu
  • Spuštění e2e testu jako součást pipeliny na serverů, předtím bylo možné pouze manuálně z PC testera
 • Elastic Search
  • Upgrade z verze 2.x na nejnovější verzi, úprava všech queries
 • Monitoring
  • Grafana
   • Ucelená vizualizace provozu, předtím pouze pár dílčích grafů, hlavním zdrojem dat byl Zabbix
  • Kibana & APM
   • Upgrade na nejnovější verzi
   • Zavedení APM - monitoring toho, co se na platformě na pozadí děje, předtím pouze logy
 • Přechod z Jenkins na Gitlab CI
  • Vytvoření nových Pipeline
  • Propojení s Kubernetes clusterem
 • Zrychlení vývoje - setup lokálního PC
  • Díky Kubernetes
   • Nový vývojář může začít vyvíjet již první den v práci (předtím vyžadovalo cca 1 týden nastavování a setupovani prostředí pro vývoj)
  • Možno vyvíjet proti clusteru nebo lokálnímu Minikube
 • Quarkus a Vert.X
  • Na některé menší microservicy jsme použili moderněji-reaktivně orientované frameworky, líbí se nám a chceme je využívat v budoucnu na další, Vert.X vs Quarkus
 • Canary deployment
  • Předtím se releasovalo tak, že část platformy se ručně odpojila (), nyní vše automatizované - musí být backward kompatibilita
  • Musí se držet zpětná kompatibilita, pak by neměl být žádný výpadek
   • Doladěni zpětné kompatibility frontendu chceme posunout Q1 2022
 • Zavedení CDN s obrázky
  • denně máme provoz obrázku cca 1TB
  • statické assety (js/woff/css) chystáme na Q1 2022
 • Security audit
  • Po migraci do Kubernetes jsme si nechali jsme si vypracovat bezpečnostní audit portálu
  • Máme nastavenou bounty
 • Performance testy

Co mohlo být lepší:

 • Přechod 1 - 4 týmy, hiring na 4X původních IT kapacit
  • Výběr vhodného SCRUM mastera nám trval, 1 SCRUM team byl již zbytečně velký a s tím se komplikovala i jeho organizace
   • procesně jsme již na to byli připraveni - počátkem roku by takto hirovat prakticky nebylo možné
  • Přestože jsme primárně hirovali medior-senior vývojáře, tak i oni byli z pohledu samotného Aukra “nováčci”, kteří se do ekosystému, služeb, a obecně znalostí Aukra museli zprvu zapracovat, a jak to tak bývá, vývoj po tu omezenou dobu zbrzdili
   • To ovlivnilo dodání jak business tak technických projektů
 • Kubernetes migrace
  • Znalost Dockeru počátkem roku 2021 byla v Aukru téměř nulová
  • Externí partner, najmutý dříve naším IT dodavatelem, ve skutečnosti více sliboval než dělal, a přípravné práce kubernetes migrace se nám tak opozdily zhruba o 3 měsíce proti původnímu plánu
   • Na jeho neschopnost dodávat v čase a požadované kvalitě jsme měli reagovat o 2 měsíce dříve
  • Připravenost služeb na benefity a provoz na platformě Kubernetes
   • Služby, které startují do připraveného stavu obsluhovat požadavky zákazníků několik minut nejsou pro Kubernetes vhodné, de facto většinu zajímavějších funkcí z tohoto důvodu zatím nevyužíváme, o to více se těšíme na rok 2022, kdy se na technickém poli posuneme dále - jak v samotných službách a jejich separaci, tak v jejich orchestraci
 • Stabilita platformy
  • I přes úsilí, které jsme stabilizaci platformy věnovali, je stále co zlepšovat, zdaleka nejsme v cílovém stavu, jakýkoliv výpadek nám přidělává vrásky na čele:
   • Na Vánoce 2021 došlo k pádu diskového pole, a tak v rozmezí cca 3 týdnů kolem Vánoc jsme se my, a bohužel i naší zákazníci, museli potýkat s výpadky obrázků a potažmo pak krátkodobě i celé platformy, museli jsme diskové pole rozšířit, zakoupit mezi svátky nové a za běhu celé platformy traffic mezi celkem tři diskové pole rozložit, dostupnost našich služeb:
    • platforma jako celek byla v prosinci dostupná z 99.296 %, tedy za celý prosinec jsme 5 h 8 m nebyli schopni obsloužit požadavky našich zákazníků
    • diskové pole obrázku mělo dostupnost pouze 97.270 %, což už je 19 h 56 m výpadku - mrzí nás to, protože po tuto dobu necelých 20 hodin nebyly některé obrázky nabídek vidět, a nové obrázky nebylo možné nahrávat
   • Každý výpadek/nedostupnost nás vůči zákazníkům mrzí a snažíme se dělat maximum pro to, aby se neopakoval, stabilní provoz platformy je naší vizitkou a uvědomujeme si, že konec roku v tomto směru nebyl optimální.
  • Automatizace testů je stále na nízké, nevyhovující úrovni
   • Navýšené unit testy (coverage) stále nejsou na dostatečné úrovni
   • e2e testy pokrývají pouze nejpodstatnější scénáře
   • Postrádané integrační testy nám zásadně chybí
    • máme ambici v roce 2022 toto výrazně posunout
 • Business vs. Tech
  • Business, nové funkce a trhy nás živí, klíčové je najít správný balance mezi tím, co nového do platformy přidáme a tím, jak samotná platforma běží, ignorovat špatný stav platformy, ale stavět na ní další funkce, to se dlouhodobě nevyplácí

Nepodařilo se dosud & plánujeme v průběhu roku 2022:

 • Automatizace release procesu - řešíme průběžně
  • SonarQube & Code coverage
   • Statická analýza kódu, měření pokrytí testy
  • Automatizace - testy
   • Chybějící integrační testy + málo e2e use času k tomu, aby se dalo výrazně rychleji releasovat
  • Přechod přes automatizaci do continuous delivery módu
 • Spring Boot nejnovější verze - Q1 2022
  • Nedotažen včas, zdržuje nás v mnoha dalších technických zlepšeních
   • Metriky
   • Rozpad do microservices
  • Integrační testy, TestContainers
 • Rozpad do více Microservices
  • Oddělení analytických, historizačních služeb od platformy, včetně separátní databáze
  • Dotažení Kubernetes ready služeb
   • Kubernetes počítá s tím, že služba nastartuje ideálně v rámci sekund, my jsme schopni nastartovat službu spíše za více než minutu, a to plánujeme brzy změnit
    • Bidding service - Quarkus
    • Query service - Quarkus
    • Analytické, historizační služby, a další
 • Upgrade PostgreSQL - Q1-2022
  • Na stávající verzi 9.6 chybí mnoho funkcí, některé změny vyžadují výpadkové releasy - odstávky platformy
 • Očištění a odladění platformy
  • Chyby - platforma obsahuje stále velké množství chyb, o kterých víme, ale díky výraznému business focusu nejsou prozatím významnou prioritou, nejsou-li zcela zásadní a nijak neovlivňují běh celého systému

Naše nejpodstatnější technologické výzvy a cíle roku 2022:

 • Připravit platformu na expanzi do zahraničí
  • SK
  • a další země v našem regionu
 • Continuous delivery - Automatizace
 • Stabilita platformy - Automatizace, Integrační testy
 • Chyby - pravidelné a průběžné zpracovávání chyb, o kterých víme a trápí nejen nás i naše zákazníky

Pokud Tě informace a naše práce zaujaly, neváhej se podívat na Volné pozice