Vývoj v Aukru

Rozvíjíme a udržujeme platformu, která má svoje výzvy - pro představu pracujeme s následujícími čísly (září 2021)

 • 98 miliónů inzerátů
  • Měsíční nárůst inzerce cca 2 milióny nových inzerátů
 • Na zveřejněné nabídky na naší platformě evidujeme 3.8 miliónů příhozů měsíčně, což je cca 128 tisíc denně
  • V peaku máme 100 příhozů/s
 • PostgreSQL DB ~ velikost 1.4 TB
  • Pracujeme na partitioningu a lepším doménovém rozdělení
 • Elastic Search - 200 GB, 8 shard
 • 14 TB obrázků
 • 200 GB faktur

Pracujeme v distribuovaných teamech napříč celou ČR/zahraničím. K tomuto účelu používáme vyladěný stack nástrojů, který nám umožňuje v takovém prostředí fungovat co nejefektivněji. Díky tomuto modelu nás COVID-19 v tomto ohledu nijak neomezil, homeoffice fungoval i tak výborně, přestože osobní kontakt má svoje výhody.

SCRUM

Pro běh projektu využíváme agilní metodologii scrumu, kterou jsme upravili pro naše potřeby, čímž jsme dosáhli vyšší efektivnosti v teamové práci.

 • 2 týdenní sprint
 • Releasujeme nezávislé na sprintu (netřeba čekat, na jeho dokončení)
 • Ke každému úkolu máme popsaný Ready for development, Definition of Done
 • Klademe velký důraz na automatizaci, ač rozhodně nejsme v cílovém stavu
 • Unit testy (JUnit 5)
 • Integrační testy (Junit 4 v procesu migrace na 5)
 • E2e testy (https://www.cypress.io)
 • Držíme meetingy
 • Standup (každé ráno 15minut)
 • Grooming - seznámení se a odhadování stories ve story pointech (míře komplexity), 1 hodina týdně
 • Capacity planning, před koncem sprintu, plánujeme kapacitu na další sprint
 • Sprint commitment & start (před polednem 1. den týdne)
 • Retrospektivy, 1x měsíčně
 • Kaizen, co nás trápí, co a jak můžeme zlepšit

Protože pracujeme distribuovaně - Zlín, Brno, Praha, Plzeň, všechny meetingy jsou online.

Google workspace

Interně používáme Google Workspace stack pro vnitrofiremní komunikaci.

 • Gmail
 • Kalendář
 • Google Meet na video chat/meetingy
 • Google Drive
 • Docs
 • Sheets
 • Pro občasnou komunikaci a synchronizaci s externími firmami používáme Slack. Prošli jsme si i vlastní šelf-hostovanou instanci Rocket.Chat, kterou jsme opustili, nechtěli jsme se zabývat její správou a provozem.

Asana

Umožňuje nám spravovat projekty, firemní procesy i dílčí úkoly a zefektivňovat tak naši spolupráci, specielně v produktovém oddělení. Díky tomu máme přehled, řídíme práci snadněji, s menším množstvím chyb a s kvalitnějším výstupem.

DEV tools

IntellijIDEA

 • Nejspíše netřeba představovat, momentálně asi nejoblíbenější IDE v Java světě

Visual Studio Code

 • Lightweight
 • Remote development (SSH)
 • Angular & Java, univerzální editor
 • Datagrip / DBeaver
  • Opět jebrains stack
 • Jsme schopni sdílet a verzovat ad-hoc SQL kód

Kubernets tools

 • Více v Kubernetes a Skaffold

Další užitečné informace

 • http://sqlfiddle.com/
 • Pro izolované testování a ladění části DB, které jsme schopni snadno interně i externě nasdilet

JIRA

Používáme několik projektů v Jire, pro různá oddělení

 • Business pro produkt
 • Scrum pro vývoj
 • Kanban pro IT/DevOps

Pluginy, bez kterých si nedovedeme představit v Jire fungovat

 • Worklogs
  • 1.2 USD/uživatel/měsíc
  • Umožňuje nám vykazovat odvedenou práci
 • Issue checklist Free
  • Zdarma
  • Checklisty k úkolům
  • Obzvlášť užitečné u repetetivních úkolů, kdy je potřeba v rámci úkolů projit seznamem jednotlivých kroků
 • Structure
  • 1 USD/uživatel/měsíc
  • Umožňuje zobrazit reporty v uživatelsky definované formě
  • S neomezeným zanořením - ideální pro přehled nad více projekty/epicy

Gitlab

Na hostování zdrojových kódů používáme Gitlab spolu s Gitlab-CI. Používáme téměř všechny její funkce, merge requesty na review počínaje, automatizaci deploymentu konce. Vyčítáme a evidujeme v tomto prostředí běhy testu.

Používáme Git-flow

Branching Git flow

Branche

 • master - obraz produkce
 • develop - změny pro další release (kdykoliv deployovatelná)
 • feature/xx - z develop branche, úkoly, na kterých se pracuje - máme provázáno s Jira, tzn. z branche se lze proklikout do Jira úkolu, a Jira k úkolu naváže merge requesty (branche v gitlabu)
 • hoftix/xx - hotfixy, z master branche
 • Merge request zakládá a review dělají 1-2 vývojáři, v závislosti na složitosti / potenciálnímu dopadu na vyvíjenou funkcionalitu
 • Automatizace nepustí špatný build zmergovat (compile/unit test/integrační test/e2e test)

Zdroje:

https://nvie.com/posts/a-successful-git-branching-model/


Pokud Tě informace a naše práce zaujaly, neváhej se podívat na Volné pozice