Vyvíjíme v cloudu

thumbnail for this post

Vývojářům používajícím Visual Studio Code s pluginem pro remote development umožňujeme automatizovat zřízení unifikovaného vývojového prostředí a tímto způsobem jim možno vyvíjet prakticky odkudkoliv, v extrému i na chromebooku či podobném zařízení, na kterém je Visual Studio Code možno spustit.

Důvody

 • Výkon - prostředí, ve kterém vývojář vyvíjí je možno nasizovat tak, jak je v danou chvíli potřeba, tzn. např. jdeme-li re-trénovat machine learning model, přidáme GPU, paměť, a po re-trénování můžeme snížit náklady a efektivně je držet pod kontrolou
 • Nezávislost na prostředí/HW
  • Windows
  • Mac
 • Bezpečnost
  • Správa a údržba HW, ramsoware
  • Automatické zálohování
 • Uložením zdrojových kódů je na serveru, dosahujeme mnohem vyšší bezpečnosti
 • Nestárne

Kde umíme takové prostředí provozovat

 • Vlastní infrastruktura
 • AWS / Google cloud
 • Hetzner

Setup

Pre-setup image

 • Máme předem vytvořeny a uloženy image, se všemi potřebnými závislosti pro vývoj
 • Docker
 • JVM
 • Kubectl
 • VPN do interní sítě

Attach disk

 • SSD, 500 GB
  199
  200
  201
  202
  203
  204
  205
  206
  207
  
  DEVICENAME=<device name>
  sudo mkdir -p /mnt/home
  sudo mkfs.ext4 -m 0 -F -E lazy_itable_init=0,lazy_journal_init=0,discard /dev/${DEVICENAME}
  sudo mount -o discard,defaults /dev/${DEVICENAME} /mnt/home
  sudo rsync -avHAX /home/ /mnt/home
  sudo umount /mnt/home
  sudo mount /dev/${DEVICENAME} /home
  UUID="$(sudo blkid -s UUID -o value /dev/sdb)"
  echo "UUID=${UUID} /home ext4 discard,defaults,nofail 0 2" | sudo tee -a /etc/fstab > /dev/null

Platí, a je třeba na to nezapomínat, že cokoliv nainstalujete/provedete mimo /mnt/home může být ztraceno při upgrade na novější image.

User setup

Výhodou tohoto setupu je jeho dynamičnost - možno přidat gitlab.či runner na svoje projekty (re-tranovani ML modelu)

Visual Studio Code integrace

Seamless přes https://code.visualstudio.com/docs/remote/ssh plugin.

 • tunelování jakéhokoliv portu na lokální
 • aplikace se tváří, jakoby běžela lokálně, podobně jako Skaffold

Gitpod - Cloud IDE

Weova verze Visual studio code, která je přímo Gitlabe & dalšími podporovna

https://www.gitpod.io/

 • Umožňuje okamžitě pracovat na kódu s předehřátými prostředími (branchemi)
 • Netřeba čekat na stažení balíčku & závislosti, stačí přijít a pracovat
 • Možnost psát kód na levném notebooku/ipadu odkudkoliv s internetem
 • Možno instalovat na kubernetes-cluster
 • Případně lze hostovat na AWS/GCP

VPN/tunneling

Pro případ, že chceme interně vzájemné přistupovat na služby spuštěné buď v lokálním clusteru nebo PC, využíváme https://www.zerotier.com/ nebo https://inlets.dev

U Skaffoldu je situace o něco snazší, tam lze většinu věcí rovnou routovat na interní / veřejnou adresu dle potřeby, a která je tak pro testera/product ownera uvnitř přístupná.

Kde se můžete dočíst víc

https://borderux.com/remote-development-is-the-future/

https://blog.cloudflare.com/how-replicated-secured-our-remote-dev-environment-with-cloudflare-access/

https://engineerworkshop.com/blog/how-to-set-up-a-remote-development-server/

https://stripe.com/blog/remote-hub

https://stripe.com/en-cz/atlas/guides/scaling-eng

https://cloud.google.com/blog/products/application-development/build-a-dev-workflow-with-cloud-code-on-a-pixelbook


Pokud Tě informace a naše práce zaujaly, neváhej se podívat na Volné pozice